Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Bedrijfs opstelling

Met een bedrijfsopstelling breng je de verschillende waarden in beeld van bedrijfsontwikkelingsprocessen. Deelnemers ervaren de betekenis en de rol van de verschillende stadia en de waarden daarvan. In zo’n opstelling worden elementen die een relatie hebben met die ontwikkelingen vertegenwoordigd door personen die letterlijk een plaats innemen in de ruimte. Aan den lijve wordt ervaren wat de bijdrage van dat element is in het geheel, de dynamiek wordt gevoeld tussen de verschillende elementen, gezien wordt wat waardevol is en wat meegenomen is/wordt in de transities en voor welke uitdagende stap het bedrijf staat naar de toekomst toe. Uit de praktijk blijkt dat de inzichten verkregen in een opstelling doorwerken in de praktijk.

Wat is de toegevoegde waarde van de paarden binnen een opstelling?

De plek die iemand inneemt binnen de ruimte kan al of niet in balans zijn met de omgeving. Het paard zal een spiegel zijn als het gaat om deze balans of disbalans. Door dit te benoemen geeft het een handvat om met elkaar in gesprek te komen, of om zo te reorganiseren binnen de opstelling dat het geheel weer met elkaar klopt.

Wanneer er rust in de kudde is, kan immers de omgeving beter waargenomen worden, de veiligheid vergroot en de overlevingskansen aanzienlijk verbeteren.

Welk bedrijf heeft daar nou geen oren naar?